DKNV stavební, s. r. o.
- váš partner ve stavebnictví

Dlouholetá tradice a vysoká technická úroveň nabízených služeb
řadí naši společnost mezi přední ve svém oboru.


více...

Domů
Storno podmínky
Storno podmínky při pozdním zrušení objednávky ze strany zákazníka

Tento soubor definuje storno podmínky, které budou aplikovány v případě, že společnosti DKNV stavební, s.r.o. vzniknou po závazném objednání jakékoliv náklady, ale zákazník svoji objednávku následně zruší z důvodů na straně nájemce.

1)    PŮJČOVNÉ ZA NÁŘADÍ, STROJE A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Storno poplatky při nepřevzetí stroje, nebo spotřebního materiálu na stavbě, nebo zrušení objednávky velkého stroje (např. přepůjčený stroj, nebo stroj dopravovaný placenou, nebo externí dopravou).
a)    Za platnou objednávku se považuje závazné vyjádření vůle objednat daný stroj – ideálně stvrzené písemnou formou.
b)    Za zrušení objednávky se považuje taková změna, nebo zrušení, kterým vznikají DKNV takové náklady, které nebyly uvažovány při tvorbě nabídky, nebo nebudou zrušením objednávky fakturovány.
c)    Výpočet (Storno poplatek je součtem níže uvedených částek.):
a.    Účtují se všechny skutečně vzniklé náklady, které DKNV zaplatí svým subdodavatelům – např. marná doprava mezi pobočkami, nebo jiné náklady podle skutečnosti.
b.    Jedná-li se o zmařenou interní dopravu DKNV, účtuje se cena dopravy (aktuálně 290 Kč bez DPH.)
c.    K tomu se účtuje vždy 1 den nájemného dle základní ceníkové sazby.
d)    V případě, že z důvodu na straně nájemce dojde ke zpoždění přepravy zajišťované pronajímatelem  o více než půl hodiny, například, pozdním příjezdem nájemce na dohodnuté místo předání, popř. nezajištěním složení nebo naložení stroje, je pronajímatel oprávněn účtovat částku 1.000 Kč bez DPH, za každou započatou hodinu zpoždění + je oprávněn vyúčtovat náklady na dopravu tam i zpět.
e)    V případě, že z důvodu na straně nájemce dojde k nezajištění složení nebo naložení stroje, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat náklady na dopravu tam i zpět dle skutečnosti.

2)    PRODEJ NÁŘADÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU
Storno poplatky při zrušení objednávky – odmítnutí dodávky.
a)    Za platnou objednávku je považuje závazné vyjádření vůle objednat daný stroj – vždy stvrzené písemnou, nebo e-mailovou formou.
b)    Výpočet (Storno poplatek se součtem níže uvedených částek.):
a.    Účtují se všechny skutečně vzniklé náklady, které DKNV zaplatí svým subdodavatelům – např. marná doprava mezi pobočkami atd.
b.    Jedná-li se o zmařenou interní dopravu DKNV, účtuje se cena dopravy (aktuálně 290 Kč bez DPH)
c.    Účtuje se sankce ve výši 10 % ceny objednaného nářadí, nebo spotřebního materiálu.

3)    ZRUŠENÁ OBJEDNÁVKA NA ČINNOSTI DIVIZÍ 2 (UCP) A 3 (DIA)
Storno poplatky při zrušení objednávky – odmítnutí dodávky.
a)    Za platnou objednávku se považuje závazné vyjádření vůle objednat dané práce potvrzením předložené nabídky, nebo vystavením vlastní objednávky – vždy stvrzené písemnou, nebo e-mailovou formou.
b)    Výpočet (Storno poplatek je součtem níže uvedených částek.):
a.    Účtují se všechny skutečně vzniklé náklady, které DKNV zaplatí svým subdodavatelům – např. marná doprava materiálu atd. (U běžných zakázek se nepředpokládají.)
b.    Účtuje se sankce ve výši 10 % z ceny zrušené zakázky, která již byla závazně objednána.
c.    Účtuje se sankce ve výši 15 % z ceny zakázky při zrušení méně než 7 dní před plánovaným nástupem k pracím.
d.    Účtuje se sankce ve výši 25 % z ceny zakázky při zrušení méně než 48 hodin před plánovaným nástupem k pracím.
e.    Externí náklady jako jsou vyúčtované náklady a storno poplatky od půjčoven jeřábů, plošin, odvozu kontejnerů atd.
Za výpočet výše stanovených storno poplatků je v ad 1) - půjčovnách je odpovědný směnový vedoucí, nebo vedoucí půjčovny; ad 2) – pro středisko servis je odpovědný vedoucí servisu nebo pracovník pultu;  ad 3) - v divizích 2 a 3 jsou za výpočet storno poplatků odpovědní technici.  Návrhy vyúčtování těchto pracovníků vždy schvaluje ŘVS, nebo ŘOMIT.
Za projednání a vysvětlení storno poplatku je odpovědný „získatel“. Za kontrolu dodržování výše uvedených podmínek odpovídá ŘVS.

Rozdělovník a způsob seznámení : : weby a mail “DKNV“ s vložením jako :
a)    Příloha k Nájemnímu řádu půjčoven        - se zveřejněním i v obchodním prostoru půjčoven
b)    Příloha k Servisnímu řádu servisu        - se zveřejněním i v obchodním prostoru servisu
c)    Příloha k CDN všech zakázek UCP a DIA  (samostatná)

Storno podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění, respektive odeslání a jsou platné do odvolání.

V Praze dne 16.května 2019
 

Anketa

Máte v telefonu uloženu naši bezplatnou linku - 800 600 700?

KANCELÁŘ

DKNV stavební, s. r. o.
Libušská 248
142 00 Praha 4-Libuš
T.: +420 244 471 920
E.: dknv@dknv.cz
www.dknv-stavebni.cz


SÍDLO A FAKTURAČNÍ ADRESA

DKNV stavební, s.r.o.
Korandova 313/27
147 00 Praha 4
IČ: 273 75 021
DIČ: CZ 273 75 021
ID datové schránky: eway9cd
Vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 109323

 

Půjčovna nářadí Praha DKNV

www.dknv.cz

Servis a prodej nářadí Praha DKNV

www.dknv-servis.cz


Veloklasik - žijeme kolem

Cesta do Nice, cyklovýlety