DIVIZE 3 - DIA

Jádrové vrtání a řezání

Moderní diamantová technika přináší řadu výhod, které usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb, demolic a vrtacích prací v mnoha ohledech

Jádrové vrtání diamantovou technikou

Jádrové vrtání diamantovou technikou

Vrtání provádíme ve všech stavebních materiálech, betonových a železobetonových konstrukcích, v kameni, cihlách a v ostatních stavebních materiálech. Jedná se především o zhotovení prostupů pro vodní, teplovodní a vzduchotechnické rozvody, elektroinstalaci, telefonní a počítačové sítě, dále pro vytvoření přesných kotevních otvorů, odvodňovací vrty, průzkumné sondy apod. Vrty je možné provádět v podlaze, stěně i stropě a to pod libovolným úhlem. Vnější průměry jednotlivých prostupů je možné zhotovit od 8 do 500 mm a hloubky až 2 500 mm. Jádrové vrtání je po řezání dalším klasickým příkladem využití diamantové řezací techniky.

Výhody jádrového vrtání

 • Provedení vrtů bez ohledu na umístění armatury
 • Přesnost vrtů podle zadání objednatele
 • Minimální prašnost a hlučnost (provádění prací za provozu)
 • Zhotovení prostupů bez narušení konstrukce (kotvení pomocí podtlakové vývěvy)
 • Rychlost provedených pracíŘezání diamantovou technikou

Řezání diamantovou technikou

Řezání provádíme ve všech typech stavebních materiálů (železobetonové konstrukce, smíšené zdivo, asfaltový povrch), jednak vodorovných konstrukcí (pojezdové řezací pily), jednak ve stěnách (stěnové a lanové pily). Řezací kotouče, lana, jsou chlazena vodou, stroje poháněny elektromotory, vlastním agregátem nebo hydraulicky. Diamantovými pilami je možno provádět stavební otvory pro okna a dvěře, výřezy pro VZT, výřezy otvorů pro schodiště, dilatační spáry, řezání spár pro izolace, řezání asfaltových povrchů.
Hloubka řezu prováděna stěnovou pilou je až 700 mm, hloubka řezu je při použití lanové pily téměř neomezena.

Výhody řezání diamantovou technikou

 • Velmi přesné otvory bez nutnosti dalších stavebních úprav
 • Rychlá ,přesná a efektivní práce
 • Úspora času a finančních nákladu oproti klasickému bourání
 • Možné řezání i v silně armovaných konstrukcích
 • Práce bez vibrací a otřesů a tím nedochází k poškození ostatních konstrukcí
 • Možnost vyřezání velkých otvorů,které jsou rozděleny na manipulovatelné kusy
 • Snížení hlučnosti na minimum
 • Maximální šetrnost k životnímu prostředíChemické kotvení

Chemické kotvení

V návaznosti na vrtací práce do betonových a železobetonových konstrukcí provádíme chemické kotvení kotevních šroubů s garantovanou únosností, dále zalepování armatur, závitových tyčí apod. Kotvy jsou testované na pasivní požární bezpečnost podle mezinárodní náběhové křivky ISO 834, DIN 4202 T.2.

Výhody chemických kotev

 • Minimální vzdálenost od hrany
 • Minimální rozteče
 • Nízká citlivost
 • Bez zápachu
 • Několikanásobné užití kartušeFRÉZOVÁNÍ BETONU

Frézování betonu

Frézování je prováděno frézovacími soupravami s průmyslovými vysavači k zamezení prašnosti. Jako nástroje jsou při frézování používány slinuté karbidy z důvodu jejich dlouhodobé životnosti.

Frézování podlahy je razantní technologie vhodná pro výraznější zásahy do povrchu betonových podlah a slouží k odstraňování velkých nerovností. Odstranění plošných a lokálních nerovností a silných vrstev barvy, stěrky, olejových nánosů, zdrsňování betonů, frézování drážek, frézování zvětralých povrchů. Zaručuje dokonalou přípravu podkladu před sanací povrchu (aplikací pryskyřičných silnovrstvých podlah atd.). Přefrézovaný povrch můžeme dále opracovávat broušením.

Využití frézování betonu

 • Rovnání a snížení větších nerovností ploch
 • Zdrsňování povrchu ploch
 • Drážkování podlahových ploch
 • Odstranění vodorovného značení komunikací
 • Odstranění starých nátěrů, lepidel a stěrek
 • Hloubkové a přesné frézování pryskyřic a živičných plochDIAMANTOVÉ BROUŠENÍ BETONU

Diamantové broušení betonu

Broušení je prováděno brousícími soupravami s průmyslovými vysavači k zamezení prašnosti. Jako nástroje jsou při broušení převážně používány nástroje diamantové. Broušení je technologie vhodná pro jemné, méně razantní opracování povrchu betonové plochy. Odstranění plošných a lokálních nerovností vrstev barev, lepidel popř. stěrek. Zaručuje dokonalou přípravu podkladu před aplikací finálního nátěru nebo stěrky.

Využití diamantového broušení betonu

 • Rovnání menších nerovností ploch
 • Odstranění starých nátěrů, lepidel a stěrek
 • Příprava podkladu pro aplikaci finálního nátěru, stěrky

Možnosti použití:

- Potravinářský průmysl
- Schody
- Terasy
- Bazény
- Nákladní rampy
- Dílny
- Sklady
- Chodby
- Garáže

Na základě vaší poptávky a prohlídky staveniště, Vám zpracujeme technologický postup prací a cenovou nabídku.
 

Anketa

Máte v telefonu uloženu naši bezplatnou linku - 800 600 700?

KANCELÁŘ

DKNV stavební, s. r. o.
Libušská 248
142 00 Praha 4-Libuš
T.: +420 244 471 920
E.: dknv@dknv.cz
www.dknv-stavebni.cz


SÍDLO A FAKTURAČNÍ ADRESA

DKNV stavební, s.r.o.
Korandova 313/27
147 00 Praha 4
IČ: 273 75 021
DIČ: CZ 273 75 021
ID datové schránky: eway9cd
Vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 109323

 

Půjčovna nářadí Praha DKNV

www.dknv.cz

Servis a prodej nářadí Praha DKNV

www.dknv-servis.cz


Veloklasik - žijeme kolem

Cesta do Nice, cyklovýlety