DIVIZE 2 - UCP

Protipožární zabezpečení

V činnostech divize 2 naleznete protipožární zabezpečení a samozřejmě si můžete být jisti provedením prací nejvyšší kvality a bezkonkurenční technickou podporou.


2559png.pngMontáže protipožárních ucpávek

Protipožární ucpávky HILTI, INTUMEX a DUNAMENTI se používají především do všech prostupů a spár v budovách a stavebních komplexech, jimiž by se mohl šířit oheň a kouř. Při použití protipožární ucpávky vznikne maximální zamezení šíření ohně, kouře a možné vzniklé škody se omezí na minimum. Tyto systémy se celosvětově řadí mezi nejlepší a byly odzkoušeny a schváleny podle nejpřísnějších mezinárodních norem včetně České a Slovenské republiky. Jejich kvalita byla potvrzena v ČR a SR certifikátem ISO 9001.

Provedeme Vám utěsnění

 • Kabelových prostupů
 • Prostupů vzduchotechniky
 • Prostupy vodovodního a odpadního potrubí
 • Kabelová vedení včetně lávekshowpicturepreviewjpg.jpg

Protipožární nátěry

Aplikujeme protipožární nátěry na dřevěné a ocelové konstrukce materiály firmy QUALICHEM (Flamgard, Flamgard Transparent a Flamizol S) a MONOPOL colors (Barrier 2001). Tyto nátěry působením vysoké teploty způsobí zpěnění vrtsvy a zvětšení svého objemu až stokrát, čímž vytvoří aktivní ochranu dané konstrukce. Nátěrové hmoty neobsahují azbest, toxické pigmenty ani chlorované přísady. Nátěr tvoří souvislý, na pohled homogenní povlak.republiky. Jejich kvalita byla potvrzena v ČR a SR certifikátem ISO 9001.
04-12-11-09-27-02-ventil1png.png

Požární uzávěry

Revizní dvířka jsou vhodná všude tam, kde je třeba vytvořit protipožární předěl nebo realizovat otvory do protipožárních příček. Velmi časté využití je v rozvodech vzduchotechniky, kde se osvědčila jednoduchost a rychlost otevírání dvířek, např. při čištění nebo výměně filtrů. Velkou předností naší nabídky je široký výběr jednotlivých druhů dvířek a jejich možná instalace do prakticky jakéhokoliv interiéru.

hasicipristrojejpg.jpg

Přenosné hasicí přístroje

Dodáváme přenosné hasicí přístroje všech typů a požární schránky.

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

 • Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní a pěnové
 • Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
 • Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo plynové hasicí přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého).
 • Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
 • Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.

 

Tabulka použití vodní pěnové sněhové práškové plynové
Benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně dobře
Elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
Knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné
Hobliny, piliny výborně výborně nevhodné nevhodné nevhodné
Počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře nevhodné dobře

bezpznacenijpg.jpg

Bezpečnostní značení

Dodáváme bezpečnostní značení únikových východů, tabulky pro požární značení atd.

 • Zákazové bezpečnostní tabulky
 • Příkazové bezpečnostní tabulky
 • Výstražné bezpečnostní tabulky
 • Informační bezpečnostní tabulky
 • Bezpečnostní pásky


revizejpg.jpg

Revize

Správné zajištění a ochrana před účinky požáru je velice důležitou částí požárně bezpečnostního řešení stavby, která klade vysoké nároky na spolupráci a koordinaci jednotlivých zpracovatelů dílčích částí projektu. DKNV stavební, s.r.o. je zkušeným a spolehlivým dodavatelem širokého spektra služeb pro protipožární zabezpečení staveb. Díky našim zkušenostem přinášíme klientovi vždy něco navíc. Vlastní realizace patří pouze do rukou odborníků s patřičnými zkušenostmi a certifikací nejen z oblasti požární bezpečnosti staveb, ale rovněž s praktickými znalostmi zařízení a související legislativy.


Přehled doprovodných služeb a činností v oblasti PO

 • Projekční činnost v oblasti požární ochrany
 • Výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně, požárního technika
 • Technický dozor na stavbách a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany při realizaci staveb (Kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly)
 • Zpracování, aktualizace a vedení dokumentace požární ochrany
 • Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení
 

Anketa

Máte v telefonu uloženu naši bezplatnou linku - 800 600 700?

KANCELÁŘ

DKNV stavební, s. r. o.
Libušská 248
142 00 Praha 4-Libuš
T.: +420 244 471 920
E.: dknv@dknv.cz
www.dknv-stavebni.cz


SÍDLO A FAKTURAČNÍ ADRESA

DKNV stavební, s.r.o.
Korandova 313/27
147 00 Praha 4
IČ: 273 75 021
DIČ: CZ 273 75 021
ID datové schránky: eway9cd
Vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 109323

 

Půjčovna nářadí Praha DKNV

www.dknv.cz

Servis a prodej nářadí Praha DKNV

www.dknv-servis.cz


Veloklasik - žijeme kolem

Cesta do Nice, cyklovýlety